Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 listopada 2009r.
nr KSE.II.JP. 5161/2/09 dla Instytutu Doskonalenia Nauczycieli i Kadr "EDUKACJA" w Chrzanowie

Zapraszamy do galerii zdjęć

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketongu w Chrzanowie
Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Chrzanowie

Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr EDUKACJA
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel.: (32) 623-32-18
e-mail: tozch[at]tozch.edu.pl
Programowanie i grafika: Paweł Jackiewicz