Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie -
Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr "Edukacja" (Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 19 listopada 2009 r.)

PRZEDSTAWIA OFERTĘ SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW FIRM/PRZEDSIĘBIORSTW

  ZARZĄDZANIE W FIRMIE/PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • W/66/13 - ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ - WARSZTATY
 • W/67/13 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WARSZTATY
 • W/68/13 - WPROWADZANIE ZMIAN, REORGANIZACJE - WARSZTATY
 • W/69/13 - AUDYT WEWNETRZNY - WARSZTATY
 • W/70/13 - PRAWO PRACY W PRAKTYCE FIRMY -WARSZTATY
 • W/71/13 - PODATKI - ZAGADNIENIA WYBRANE - WARSZTATY
 • W/72/13 - PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI - WARSZTATY
 • W/73/13 - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - WARSZTATY
 • W/74/13 - PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA CELNEGO ORAZ OBROTU TOWAROWEGO W RAMACH WSPÓLNOTY I Z PA NSTWAMI TRZECIMI - WARSZTATY
 • W/75/13 - ALTERNATYWNE FORMY INWESTYCJI W STOSUNKU DO PROPOZYCJI ZUS I BANKÓW - WARSZTATY
 • W/76/13 - JAK ZAROBIC NA KREDYCIE HIPOTECZNYM - WARSZTATY
 • W/77/13 - OCHRONA PRAWNO-PODATKOWA DLA INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH - WARSZTATY
 • W/78/13 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - WARSZTATY
 • W/79/13 - OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH - WARSZTATY
 • W/80/13 - OCHRONA ŚRODOWISKA. ZMIANY PRAWNE - WARSZTATY
 • W/81/13 - ZARZADZANIE JAKOŚCIĄ ISO - WARSZTATY
 • W/82/13 - OCHRONA ŚRODOWISKA W DZIAŁALNOSCI INWESTYCYJNEJ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTOW OCHRONY ŚRODOWISKA - WARSZTATY
 • W/83/13 - ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI - WARSZTATY
 • W/84/13 - OPŁATY PRODUKTOWE - WARSZTATY
 • W/85/13 - WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - WARSZTATY
 • W/86/13 - OCENA PRACOWNIKA - WARSZTATY
  PIERWSZA POMOC
 • K/7/13 - KURS PIERWSZEJ POMOCY BLS - WARSZTATY
 • K/8/13 - KURS ROZSZERZONEJ PIERWSZEJ POMOCY - POMOC W URAZACH - WARSZTATY
Zgłoszenia oraz zamówienia na szkolenia prosimy kierować
pod nr tel. 032 623 32 18 lub w siedzibie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej
w Chrzanowie ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. nr 15
osoba do kontaktu: Elżbieta Braś

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketongu w Chrzanowie
Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Chrzanowie

Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr EDUKACJA
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel.: (32) 623-32-18
e-mail: tozch[at]tozch.edu.pl
Programowanie i grafika: Paweł Jackiewicz