Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie -
Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr "Edukacja" (Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 19 listopada 2009 r.)

PRZEDSTAWIA OFERTĘ SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRACY
  W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • W/60/13 - PSYCHOLOGICZNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA URZĘDEM - WARSZTATY
 • W/61/13 - STRATEGIE OBSŁUGI KLIENTÓW (PETENTÓW) - WARSZTATY
 • W/62/13 - UMIEJETNOŚCI OSOBISTE - WARSZTATY
  PIERWSZA POMOC
 • K/5/13 - KURS PIERWSZEJ POMOCY BLS - WARSZTATY
 • K/6P/13 - KURS ROZSZERZONEJ PIERWSZEJ POMOCY - POMOC W URAZACH - WARSZTATY
Zgłoszenia oraz zamówienia na szkolenia prosimy kierować
pod nr tel. 032 623 32 18 lub w siedzibie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej
w Chrzanowie ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. nr 15
osoba do kontaktu: Elżbieta Braś

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketongu w Chrzanowie
Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Chrzanowie

Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr EDUKACJA
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel.: (32) 623-32-18
e-mail: tozch[at]tozch.edu.pl
Programowanie i grafika: Paweł Jackiewicz